Phân loại rác thải nguồn tại Đà Nẵng

0 Comments

Đà nẵng phân loại rác thải nguồn Từ tháng 3 năm 2019, Đà Nẵng sẽ dành hơn 224 tỷ đồng để tập trung vào các hạng mục mua sắm dụng

Đà Nẵng triển khai phân loại rác thải nguồn

0 Comments

Đà Nẵng triển khai phân loại rác thải nguồn Để triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn trên toàn thành phố, năm 2019, Đà Nẵng